Mérések, tesztek megbízásra

DSC – Mérés Differenciális Szkennelő Kalorimetria, Differential Scanning Calorimetry

 

Amikor  egy  anyag  fázisátalakuláson  vagy  kémiai  átalakuláson  megy  keresztül  (pl.  olvadás,  párolgás,  kristálymódosulat-változás,  kémiai  reakció),  hőt ad  le  vagy  hőt  vesz  fel.Bizonyos  átmenetek  a  hőmérséklet  változásakor  lépnek fel, és a differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) célja annak megállapítása, hogy milyen hőmérsékleten következnek be ezek az átalakulások, valamint  hogy  ezekhez  az átmenetekhez  milyen  hőeffektusok  kapcsolódnak.

DSC vizsgálat fő jellemzői:

 • Halmazállapot változások (pl.: olvadás, kristályosodás)
 • Egyéb fázis-átalakulások (pl.: átkristályosodás)
 • Kémiai reakciók.
 • Szilárd anyagok, folyadékok és gázok egyaránt vizsgálata.

 

Xenon-kamra

A Q-SUN Xe-3 kamra kiváló kutatási, fejlesztési és minőségbiztosítási eszköz, amelyben vizsgálható a mintadaradok viselkedése a napfény, hőmérséklet- és nedvesség-hatásaira. 451mm x 718mm mintatartó alapterülete közel háromszorosa a korábbi Q-SUN Xe-1.

A berendezés néhány jellemzője:

 • A működési paraméterek egymástól függetlenül tág tartományban programozhatók. Ciklusok definiálhatók, azokon belül
 • 3 db teljes spektrumú xenon lámpa adja a fényt
 • Cserélhető szűrőn keresztül jut el a fény a mintákra, választhatóan napfény, beltéri vagy kiterjesztett UV hatású szűrőn keresztül.
 • Szabályozható a fény erőssége.
 • Szabályozható a hőmérséklet.
 • Szabályozható a páratartalom.
 • Kívánt időkben vízpermetet lehet bejuttatni a mintatérbe.
 • Fenti működési paraméterek egymástól függetlenül szabályozhatók. Ciklusok definiálhatók, azokon belül váltogatni lehet a paramétereket, azaz megvilágított és sötét, alacsony és magas hőmérsékletű, alacsony és magas párhttp://Mérések letöltése PDF-ben.atartalmú, száraz és permetezett (esőt imitáló) időszakok váltogathatják egymást.